Sessió plenària 4
16 juny
11:30
13:15

Accessibilitat

Accessibilitat física

Anell magnètic sota demanda

Interpretació llengua de signes catalana

La resposta des de les entitats: resiliència, innovació i planificació estratègica