Accessibilitat

En la part presencial, el congrés garanteix l’accessibilitat a través de:

  • Espais accessibles i reservats per a persones amb mobilitat reduïda.
  • Transcripció simultània.
  • Llengua de signes catalana.
  • Anell magnètic (sota demanda)

En les sessions en línia, gestionem la transcripció simultània i la llengua de signes catalana sota demanda.

A més, aquest web és accessible per a persones amb discapacitat visual i el material del congrés està disponible en format PDF en línia (programa i altres documents relacionats amb la participació de les entitats socials).