Altres 

Aquelles persones o entitats socials que no formen part de la Taula, poden adquirir les seves entrades a través de la plataforma Codetickets.