Sessió plenària 3
16 juny
9:15
10:45

Accessibilitat

Accessibilitat física

Anell magnètic sota demanda

Interpretació llengua de signes catalana

Transcripció simultània

La resposta des de la societat civil organitzada