Sessió plenària 2
15 juny
13:00
14:30
Sala 2

Accessibilitat

Accessibilitat física

Anell magnètic sota demanda

Interpretació llengua de signes catalana

Transcripció simultània

La resposta des de l'acció social: prioritats i reptes des de l’àmbit social després dels efectes de la pandèmia