Sessió plenària 1
15 juny
11:15
12:45

Accessibilitat

Accessibilitat física

Anell magnètic sota demanda

Interpretació llengua de signes catalana

Transcripció simultània

La resposta per a la transformació de l'economia i la redistribució de la riquesa