Maria Àngels Cabasés Piqué

Sindicatura de Comptes de Catalunya

Doctora en Economia Aplicada i professora titular d’Economia Aplicada de la Universitat de Lleida (UdL).

Entre els anys 2001 i 2006 va ocupar diversos càrrecs a la Facultat de Dret i Economia de la UdL: secretària, vicedegana-cap d’estudis i degana. L’any 2006 va ser nomenada secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya, càrrec que va exercir fins el 2008.

També ha estat diputada al Parlament de Catalunya en la legislatura (2008-2010), on va ser portaveu de la Comissió de la Sindicatura de Comptes i ponent de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, entre altres.

Coordinadora a la Universitat de Lleida del Màster Interuniversitari sobre Joventut i Societat (2017-2019). Directora del Departament d’Economia Aplicada de la UdL des del 2018 fins al febrer del 2022.

És autora de diversos articles, capítols de llibres i monografies i ha participat en diversos projectes europeus, estatals i nacionals destinats a la recerca i l’anàlisi de l’impacte socioeconòmic de les polítiques d’ocupació adreçades als joves, l’anàlisi estadística i economètrica del mercat de treball i l’estudi de la desigualtat en la distribució de la renda.

Ha col·laborat estretament amb la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

Actualment, és la Síndica de la Sindicatura de Comptes de Catalunya des del 22 de febrer del 2022, data de la seva presa de possessió.

Maria Àngels Cabasés Piqué

Sindicatura de Comptes de Catalunya

Doctora en Economia Aplicada i professora titular d’Economia Aplicada de la Universitat de Lleida (UdL).

Entre els anys 2001 i 2006 va ocupar diversos càrrecs a la Facultat de Dret i Economia de la UdL: secretària, vicedegana-cap d’estudis i degana. L’any 2006 va ser nomenada secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya, càrrec que va exercir fins el 2008.

També ha estat diputada al Parlament de Catalunya en la legislatura (2008-2010), on va ser portaveu de la Comissió de la Sindicatura de Comptes i ponent de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, entre altres.

Coordinadora a la Universitat de Lleida del Màster Interuniversitari sobre Joventut i Societat (2017-2019). Directora del Departament d’Economia Aplicada de la UdL des del 2018 fins al febrer del 2022.

És autora de diversos articles, capítols de llibres i monografies i ha participat en diversos projectes europeus, estatals i nacionals destinats a la recerca i l’anàlisi de l’impacte socioeconòmic de les polítiques d’ocupació adreçades als joves, l’anàlisi estadística i economètrica del mercat de treball i l’estudi de la desigualtat en la distribució de la renda.

Ha col·laborat estretament amb la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

Actualment, és la Síndica de la Sindicatura de Comptes de Catalunya des del 22 de febrer del 2022, data de la seva presa de possessió.