Albert Castellanos Maduell

Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya

Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), màster en Economia Pública per la Universitat de York (University of York – England) i mestratge en Funció Directiva (EAPC).

Ha desenvolupat diverses responsabilitats de gestió públiques, a ACCIO i a l’AGAUR, així com tasques de gestió a l’àmbit universitari (UB), que va compatibilitzar amb la docència en economia (UPF).

Ha ocupat diferents càrrec al Govern de la Generalitat de Catalunya, com la direcció general de Promoció Econòmica (2015-2017), secretari general del departament de la Vicepresidència, d’Economia i Hisenda (2018-2021) i secretari d’Empresa i Competitivitat, des de juny del 2021 fins a l’actualitat.

Albert Castellanos Maduell
Imatge de Albert Castellanos

Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya

Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), màster en Economia Pública per la Universitat de York (University of York – England) i mestratge en Funció Directiva (EAPC).

Ha desenvolupat diverses responsabilitats de gestió públiques, a ACCIO i a l’AGAUR, així com tasques de gestió a l’àmbit universitari (UB), que va compatibilitzar amb la docència en economia (UPF).

Ha ocupat diferents càrrec al Govern de la Generalitat de Catalunya, com la direcció general de Promoció Econòmica (2015-2017), secretari general del departament de la Vicepresidència, d’Economia i Hisenda (2018-2021) i secretari d’Empresa i Competitivitat, des de juny del 2021 fins a l’actualitat.