Maria Àngels Cabasés

Fotografia Maria Àngels Cabasés
Càrrec: 
Directora del Centre d'Estudis sobre Joventut i Societat
Organització: 
UdL

Directora del Centre d'Estudis sobre Joventut i Societat de la Universitat de Lleida

Doctora en Economia Aplicada, actualment és professora titular d'universitat al Departament d'Economia Aplicada de la Universitat de Lleida. Les seves línies d'investigació estan relacionades amb l'anàlisi estadística i economètrica aplicada i en el grup de recerca JOVIS centra el seu anàlisi en Impacte de les polítiques econòmiques i de les polítiques d'ocupació sobre la joventut i anàlisi de la desigualtat econòmica. Així mateix, ha participat en diversos projectes d'anàlisi socioeconòmic d'àmbit nacional i europeu i en estudis econòmics comarcals.