Antón Costas

Fotografia ponent Antón Costas
Càrrec: 
Catedràtic de Política Econòmica
Organització: 
UB

Els seus interessos acadèmics es relacionen amb l'anàlisi del paper de les idees, els interessos i les institucions en els processos de formació de polítiques públiques i de reforma; en particular, amb els processos de privatització i liberalització. Ha publicat nombrosos llibres i articles sobre aquestes qüestions.

Les seves publicacions recents analitzen les causes, efectes i respostes a la crisi actual. Alguns dels seus darrers llibres i assajos sobre aquesta qüestió són:

The ultra-rational Illusion of Finance. Economics and Policymaking (2014). The Economic Crisis Governance in the European Union (2013). The Great Recession and Economic Policy: Roots and Consequences (2013). La desigualdad: la enfermedad de nuestro tiempo (2013). Crisis: Capitalismo contra Democracia (2013). La torre de la arrogancia. Políticas y mercados después de la tormenta (2ª ed. 2012). La crisis de 2008. De la Economía a la Política y más allá (2010).

Ha ocupat diversos càrrecs acadèmics. Ha estat vicerector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo i de la Universitat de Barcelona

Ha presidit i format part de diferents comissions d'experts per a assessorar governs en qüestions de política pública.

Participa activament en el debat públic sobre els problemes economics actuals, a través de conferències i articles. És columnista del diari El País, El Periódico de Catalunya i La Vanguardia. Les seves opinions apareixen també amb freqüència a d'altres mitjans de comunicació.

En el vessant empresarial, és Conseller de diverses empreses. Ha estat Defensor del Client d'Endesa (2000-2005) i President del Consell d'Endesa a Catalunya (2005-2012).

En l'àmbit institucional i social, és president del Cercle d'Economia i membre de diversos patronats i fundacions.