Recursos per a les entitats socials i voluntariat

Experiències de voluntariat i d'entitats que ofereixen suports i recursos per al conjunt de les entitats socials del Tercer Sector.

Pont Solidari

Servei on-line de xarxa d’entitats que gestiona ofertes de recursos d’excedents en bon estat d’empreses i organitzacions perquè puguin ser reaprofitats per les entitats de col·lectius vulnerables, tant de casa nostra com del sud.

Protocols de detecció, actuació i prevenció dels abusos sexuals a la infància per a entitats que treballen amb infants i adolescents

Detectar possibles situacions de risc, així com vies de comunicació i actuació, permet protegir a tots les persones que reben suports a les entitats de possibles situacions abusives. Des de l’any 2012, la Fundació Vicki Bernadet ha ajudat a entitats públiques i privades en la elaboració de protocols, aportant l’experiència sobre abusos sexuals infantils i el coneixement dels circuits i protocols existents. 
 

El Mercat Social de Voluntaris.cat, molt més que un e-commerce social en xarxa!

El Mercat Social és un aparador en línia de difusió i compra de més de 200 productes i serveis oferts per una trentena d’entitats socials que promouen l’ocupabilitat de col·lectius en risc d’exclusió social. És un espai de coneixement i difusió de la cultura de l’ESS, el consum responsable i valors com la solidaritat i el voluntariat.  
 

Com compartir amb la societat el coneixement dels professionals de l’entitat, especialment l'expertesa de les dones i la seva visibilitat 

L'objectiu és aportar reflexions i debat al sector social i la ciutadania  i compartir aprenentatges i experiències en l’àmbit educatiu i social. La voluntat és fer-ho de manera divulgativa i pedagògica a través dels mitjans de comunicació, les xarxes socials i els materials divulgatius, i a més focalitzar-ho en l’expertesa de les dones. 
 

La reutilització de productes amb impacte positiu en l'àmbit social

El ‘Guanyem-hi Tots’ és un programa d'innovació social que consisteix en la reutilització de productes i excedents en benefici d’entitats del Tercer Sector. Mitjançant una plataforma en línia, el servei fomenta circuits d’economia circular per allargar la vida útil de materials en bon estat i reduir la generació de residus. 
 

Campus FEATE: la formació, la nostra raó de ser

Projecte que neix amb l’objectiu de ser referents en la formació dels professionals dedicats a l’atenció a l’envelliment. Els objectius del Campus FEATE són la motivació del personal de les entitats federades, la formació i l'optimització dels recursos.
 

Pont Alimentari

El Pont Alimentari és un servei per combatre el malbaratament d’aliments. Soci de la iniciativa Save Food de Nacions Unides, gestiona excedents de menjar cuinat o aliments frescos que no s’han pogut vendre i els ofereix a entitats socials perquè els puguin aprofitar.