Noves metodologies en l'atenció social

Experiències d'innovació en els recursos assistencials tradicionals destinats a l'atenció directa.

El cohabitatge per a gent gran i altres col·lectius

El projecte fa un acompanyament a un grup de gent gran perquè puguin crear un cohabitatge sènior amb la perspectiva de poder envellir en comunitat i mantenir tota la autonomia i així decidir com volen viure els darrers anys de la seva vida i els serveis assistencials que poden necessitar.

Centre de Recursos per a l'Autonomia Personal i la Vida Independent (CRAPVI)

CRAPVI neix per disposar i ordenar els serveis i suports de tota índole que contribueixen a maximitzar l'autonomia personal i la vida independent de les persones ateses. El centre impulsa accions específiques i transformadores adreçades a les persones en situació de vulnerabilitat, discapacitat i/o dependència, les seves famílies, professionals i a la ciutadania. 
 

Habitatge per a dones supervivents

Dispositiu d’habitatges d’inclusió específic per a dones soles o famílies monomarentals que es troben amb dificultats per poder inserir-se normalment després de la seva estada en els recursos especialitzats per a dones que han patit violència masclista. 

Els grups d'ajuda mútua d'Activa't per la salut mental

Els Grups d'Ajuda Mútua es defineixen com un espai d’escolta i comprensió en el qual es reuneixen diverses persones que comparteixen un mateix problema, dificultat o preocupació per intentar superar o millorar la situació. Els grups han elaborat uns materials i eines per a millorar-ne la qualitat d’aquests grups, facilitar-ne la participació i promoure la generació d’aquests espais.
 

Projecte Obrador, art que pensa i parla en llibertat

Existeix una desigualtat social a l’accés a activitats extraescolars i de lleure. L’Obrador és un projecte inclusiu integrat per joves d’entre quinze i divuit anys dels instituts del Pla de l’Estany i també per voluntariat adult. Durant tot un curs, i de forma assambleària, es treballen projectes artístics que ofereixen una anàlisi crítica de la realitat a través de l’art. 
 

Aula Oberta de mentorització per a jovent amb discapacitat aturat

Espai lliure de accés amb coach, ordinadors i diferents tipus d’accions: Accions grupals, Tu a tu/coach exprés sense cita a petició pròpia o derivat i accions a desenvolupar sol o guiat, amb recursos per a la recerca de feina/formació. 
 

Insula

Insula oferirà habitatge estable a persones en situació de sense llar aplicant els 8 principis de la metodologia d'acompanyament social 'HousingFirst', assegurant un complement de renda que garanteixi el manteniment de l'habitatge. El projecte s'inicia a setembre del 2018.

Servei d'Atenció a Domicili Integral per a persones amb càncer

Recurs assistencial gratuït i especialitzat de suport pràctic i psicològic a domicili per facilitar l'estada i alleugerir la càrrega dels familiars i la persona cuidadora no professional. S'activa de manera àgil i immediata i ofereix suport a la persona malalta en les ABVD i a la persona cuidadora en orientació i pautes. Es complementa amb préstec de material clínic.

Horts socials

El projecte es dirigeix a  persones en situació de vulnerabilitat de tots els perfils. Es comparteix temps i recull el fruit de l’esforç i treball amb seguiment i pla personal d’intervenció, acompanyat d’un equip de 12 voluntaris per atendre a 104 usuaris que actualment son les persones del projecte. 
 

Afrontant el buit

Programa ambulatori grupal per persones diagnosticades de trastorn límit de la personalitat, basat en la teràpia a través de l'aventura com a tractament coadjuvant del seguiment a l'hospital. Es dona la participació activa dels pacients i es preveuen millores clíniques significatives en l'autoconeixement, l'esperança, l'autoestima, la impulsivitat, la capacitat, etcètera.