Innovació en la gestió i organització de l'entitat

Experències d'entitats que han aplicat noves metologies i sistemes per millorar la gestió i organització interna de l'entitat.

Qualitat en gestió FEATE, indicadors i experiències

Les entitats associades a FEATE han creat el grup 'Qualitat FEATE', un espai on s'ha definit els indicadors més importants per a una bona gestió i on s'intercanvien els resultats per poder establir comparacions. En una segona fase, s'intercanviarà models i experiències i es podrà aprendre d'aquelles entitats que obtinguin millors resultats.
 

Centre Humanitari

Espai obert, multifuncional i modular on es combinen la funció de logística humanitària, emmagatzematge dels diferents productes i ajuts bàsics, a més de disposar d'espais per a la difusió dels valors i principis fonamentals de la Creu Roja, la sensibilització de causes socials, la formació i la capacitació d'equips laborals, de voluntariat i a la ciutadania.
 

Avis i àvies solidaris

El projecte treballa per realitzar tallers aptes per a la gent gran de les nou residències de la comarca de La Noguera. Els objectes són venuts per l'equip de voluntariat de Creu Roja a les fires i mercats nadalencs i, amb els diners que s'aconsegueixen, es financia part de la campanya de 'Joguina Educativa' de Creu Roja.
 

Comunitat i participació en la dinamització juvenil

Experiència per compartir estratègies d’intervenció socioeducativa a través de bones pràctiques dels projectes de dinamització juvenil amb un plantejament flexible a les necessitats existents, la cerca de coherència entre espais d’intervenció i l’acompanyament dels projectes personals dels joves.