Educació, formació i inserció laboral

Experiències de formació i inserció laboral i de sensibilització en l'àmbit de l'educació.

Programa Beques Nous Cims

El Programa neix per donar oportunitats a joves en risc d'exclusió social per realitzar estudis postobligatoris, però que no disposen de fons econòmics per dur-los a terme i estan vinculats a entitats socials. Ofereix als joves escollir els estudis que desitgen al centre que millor els encaixa i crear xarxa amb les entitats per realitzar el seu acompanyament d'èxit.

En qüestions de gènere... EMPAT!

EnCORatja't és una proposta educativa amb l’objectiu de promoure la igualtat de gènere, la violència 0 i el respecte a la diversitat afectivo-sexual, destinada a infants i joves. En el marc d’EnCORatja’t, s’ha realitzat el projecte “EMPAT!” adreçat a entitats esportives de Sant Cugat. El resultat final ha sigut el disseny de 15 plans d’igualtat.

ORALPHA, nova didàctica d'alfabetització per a persones adultes migrades

El projecte ORALPHA té com a objectiu millorar el procés d’alfabetització de persones adultes i joves migrades a través d’un material didàctic que serveix per a aprendre la llengua i alfabetitzar-se al mateix temps. 
 

Educart pel desenvolupament

Projecte educatiu i artístic destinat als infants i joves de tres barris de Barcelona (Barceloneta, Ciutat Meridiana i Raval), que posa l'èmfasi en la inclusió, en la relació entre les persones del grup, en les seves necessitats i en la implicació en un projecte col·lectiu a través de l'art.