Atenció comunitària centrada en la persona

Experiències de projectes d'atenció comunitària centrada en la persona.

Pla de Serveis Individualitzats Socials (PSI Social)

Programa que combina la gestió de casos i el tractament assertiu per donar atenció a la població en situació d’exclusió social i amb trastorn mental sever, o susceptible de tenir-lo, mitjançant un equip multidisciplinar. L’atenció és integral i centrada en la persona, amb un enfocament assistencial compartit i col·laboratiu entre la xarxa sanitària i social del Tercer Sector.
 

Teixint una xarxa d'oportunitats

La Biblioteca Bon Pastor ha integrat la figura de l’educador per treballar els hàbits bàsics de convivència i civisme dins la biblioteca, així com per donar eines als treballadors/es per oferir un bon servei a les persones usuàries. Actualment, treballen per generar oportunitats mitjançant l’educació a totes aquelles persones que tenen més dificultats socioeducatives.  
 

Atenció Integral en la ELA

La Fundació Miquel Valls porta a terme un projecte d'atenció domiciliaria per abordar el dia a dia i les dificultats que van sorgint al llarg de l’evolució de la malaltia, així com un projecte d’atenció a les unitats d’ELA dels hospitals de referencia, donant suport als professionals sanitàris i atenent als afectats i familiars, el que permet acostar el domicili a l'hospital i l'hospital al domicili. 
 

XarXaJoves, programa d’acompanyament integral per a joves amb problemes de salut mental

XarXaJoves són 3 experiències pilot en col·laboració amb 3 associacions (Salut Ponent, Arep i Fundació Salut Mental Catalunya). Els 3 pilots articulen una proposta d'acompanyament comunitari a joves amb problemes de salut mental. Els pilots, encaixats a Clubs Socials (Servei Social Especialitzat) pretenen consolidar un model de treball comunitari en salut mental infanto juvenil. 
 

Mes enllà de l’Atenció Centrada en les Persones

L’entrada del nou paradigma de l'atenció centrada en la persona ha fet reconstruir l’estructura de Saleses i transformar les relacions laborals per ser  més horitzontals. El més important és la significació del que fa cada persona, deixant que sigui ella mateixa la qui guiï en l’acompanyament i en el seu propi projecte vital. 

Sempre acompanyats

L’objectiu del projecte és pal·liar les causes i conseqüències negatives que la soledat no volguda té en la salut de les persones grans, des de la detecció i intervenció en situacions concretes, fins a la prevenció, sensibilització i implicació de la comunitat. 
 

Teixint comunitat, centre d'emergència i primera acollida Mirabolà

Projecte per acompanyar els joves durant tot el procés d’estada al centre en la construcció d’una xarxa comunitària que doni suport al seu procés personal. Té com a objectius: teixir una xarxa d’acollida amb referents adults, treball en xarxa per oferir un espai integrador, i crear activitats comunitàries i conjuntes amb joves, veïns i serveis del poble.
 

Horta amb Gràcia

Projecte comunitari que forma en horticultura ecològica a les persones amb trastorn mental en el seu procés de rehabilitació psicosocial. Promou les relacions amb els seus conciutadans des d’un rol de participació activa i de relació horitzontal a través d’activitats obertes al barri, evitant l’aïllament social. 
 

De l'acollida a l'assentament

Projecte integral que ajusta el circuit municipal perquè actuï transversal i coordinadament en l’emissió d’informes d’estrangeria i, alhora, pretén detectar el grau d'inclusió de les persones, donar tota la informació d’acollida necessària per preparar l’arribada dels familiars reagrupats i acompanyar-los en la retrobada familiar.

COS SERVIM

El Centre Ocupacional SERVIM és un espai terapèutic que proposa un acompanyament integral i amb  perspectiva comunitària a persones amb dificultats associades al consum de drogues. Permet incidir en els hàbits personals i relacionals al voltant de l'ocupació de qualitat adequada a les seves capacitats motrius i cognitives, i reforçar  la seva autoestima.