Formació 7: Disseny d’una estratègia per enfortir la integració dels ODS en el dia a dia: identificació d’accions clau

Formació a càrrec de Beethik. Responsabilitat radical

El taller pretén definir les pautes pràctiques per al disseny i desenvolupament d’una estratègia per a la integració dels ODS en el dia a dia de les entitats

Serà una sessió de reflexió compartida, amb dinàmiques de treball en grup i de debat plenari, per definir pautes de disseny, planificació i desenvolupament d’iniciatives i accions clau per a l’aplicació per part de les entitats en el seu dia a dia.