Formació 6: Elaboració d'un pla de continguts digitals