Formació 5: Avaluació d’impacte: de la teoria a la pràctica

Imparteix: Ivàlua

En la primera part del seminari es presenten els elements teòrics bàsics de l’avaluació d’impacte, destacant la rellevància del disseny experimental. En la segona part es treballa en grups un cas pràctic amb l’objectiu de consolidar els aspectes teòrics prèviament introduïts.

  • Què vol dir avaluar l’impacte d’una intervenció social?
  • El disseny experimental: definició, avantatges i principals fases.