Formació 3: La integració dels ODS en la cultura de les organitzacions: transformem les nostres maneres de fer

Formació a càrrec de Beethik. Responsabilitat radical

Aquesta formació té l'objectiu d'entendre la implicació d’integrar, de veritat, des d’una perspectiva pràctica, els ODS en els nostres sistemes de gestió i en la nostra cultura corporativa en totes les seves dimensions:

  •  En l'àmbit de les persones [com volem ser?]
  • En l’àmbit dels processos [com ens organitzem i governem?]
  • En les relacions amb l’entorn [amb qui ens relacionem i com?]
  •  En l’àmbit dels resultats [quin impacte generem?]
  • En l’àmbit de la presa de decisions, integrant els ODS en els processos de deliberació, des d’una perspectiva ètica, per garantir que les decisions que prenem reforcen el nostre compromís amb el desenvolupament sostenible i tenen en compte les conseqüències per a les generacions actuals i futures.

El taller serà una sessió de reflexió compartida, amb dinàmiques de treball en grup i de debat plenari, per analitzar plegats la implicació d’integrar els ODS en la cultura de les organitzacions.