BLOC E

El Bloc A de l'Àgòra d'experiències es va celebrar en dos torns, el dijous 16 de juny de 12.00 a 12.20h  i de 12.25h a 12.45h al vestíbul principal del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (planta -1, sota el Pati de les Dones).

Cada experiència es va presentaren una taula on hi poien seure 10 persones. Es va presentar l’experiència dues vegades, consecutivament. La durada de cadascuna de les presentacions va ser de 20 minuts.

Aturats

Agustí Jorba (@ajorbas) i Esther Hierro (@esthima), Acció contra la Fam (@acfspain) (@marinvizate) (ECAS) (@ecasacciosocial)

Gent gran

Maria Garriga i Mireia Roca, Bellànima, espai d'expressió per a la vellesa

Pobresa i exclusió social

Ferran Busquets (@ferranb), Arrels Fundació (@ArrelsFundacio) (ECAS)(@ecasacciosocial)

Gent gran

Carme Pous Ruiz (@cpousruiz) i Susana Abelló Barbero (@Susana_Abello), Associació Ajudam-Predegent (@assocajudam)

Pobresa i exclusió social

Marina Lleixà Valenciano i Daniel Arrébola Páez, Apis Urbis (@apisurbis)

Gent gran

Ceres Lotito Ramos, Fundació Catalana de l´Hemofilia (MLP) (@MLP_CAT)

Persones amb discapacitat

Montse Codinachs i Alícia Brunet, Associació Sant Tomàs - PARMO (@Ass_SantTomas) (DINCAT) (@grupdincat)

Salut mental

Yolanda Guasch i Judith Sanjuan, ATRA – CCTPRDC (Coordinadora de Comunitats Terapèutiques i Pisos de Reinserció per a Drogodependents de Catalunya)

Drogodependents

Sònia Usan, ABD, Associació Benestar i Desenvolupament (@abd_ong) (FCD) (@FCDrogodep)

Persones amb discapacitat

Luis Varea Paño i Susanna Vert Tapia (@SusannaVert), (DINCAT) (@grupdincat)

Pàgines