Xavier Peralta

Càrrec: 
Director tècnic Reforma Horària

Formador en riscos psicosocials en les organitzacions i en desenvolupament de competències personals, relacionals i de lideratge, així com en la intervenció en les organitzacions per a la millora de la qualitat de vida de les persones.

Consultor en el Tercer Sector i en l'àmbit públic, especialitzat en la realització de projectes per al desenvolupament estratègic de les entitats, especialment a l'àrea de de formació, tant del voluntariat com del personal remunerat.

També especialitzat en projectes per a la implementació de sistemes de gestió per competències, la qual cosa inclou la definició funcional de llocs de treball, el desenvolupament de diccionaris de competències i l'elaboració de perfils per a cada lloc.

Elaboració continguts i eines per a la gestió, l'aprenentatge i el desenvolupament professional de les persones i de les organitzacions.