Susana Ferrer

Fotografia ponent Susana Ferrer
Càrrec: 
Advocada i diputada Junta de Govern de l'ICAB i col·laboradora de Fundesplai

Advocada. Màster en Estudis Jurídics Avançats en l'especialitat de Dret Públic per la Universitat de Barcelona. Tesina per als estudis de Doctorat sobre "Òrgans Administratius col·legiats de resolució de conflictes: el Jurat d'Expropiacions de Catalunya, el Tribunal Català de Contractes del sector públic i la Junta de Finances de Catalunya".

Adjunta al Cap de l'Assessoria Jurídica de la Conselleria d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya (període 2001 a 2004) amb funcions consultives destinades a assessorar la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

Sòcia de Coronas Advocats del qual és membre des de l'any 2004. Realitza funcions consultives (assessorament, elaboració d'informes) i contencioses (negociació, procediments administratius i jurisdiccionals), amb especial dedicació en l'ordre jurisdiccional civil i contenciós administratiu.

Diputada de la Junta de Govern de l’ICAB per la qual realitza cursos de formació i ponències relacionades amb tots els àmbits del dret civil català, entre ells els drets reals. Ponent del Curs de Dret Patrimonial de l'ICAB. Ponent del Curs de Propietat horitzontal i arrendaments de l'ICAB. Ponent en les sessions organitzades per l'ICAB sobre el Projecte del Llibre VI del Codi Civil de Catalunya relatiu a obligacions i contractes.

Col·laboradora habitual de Fundesplai.