Montserrat Falguera

Fotografia ponent Montserrat Falguera
Càrrec: 
Presidenta
Organització: 
FEATE

Presidenta de FEATE

Gerent de l’entitat Fundació Redós de Sant Josep i Sant Pere, centre de serveis a la gent gran de Sant Pere de Ribes.

Presidenta de FEATE, Federació d’Entitats sense ànim de lucre d’atenció a la gent gran.