Mercè Barceló

Fotografia ponent Mercè Barceló
Càrrec: 
Catedràtica de Dret Constitucional
Organització: 
Universitat Autònoma de Barceloma

Catedràtica de Dret Constitucional a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Llicenciada en Dret (UAB) el 1985, va preparar el doctorat al Max Planck-Institut de Heidelberg (Alemanya), i va llegir la tesi el 1988 amb el títol: El Tribunal Constitucional Federal alemany: criteris jurisprudencials en la resolució de conflictes entre el Bund i els Länder.

La seva investigació ha estat dedicada a l’estudi dels Estats compostos, en especial de l’Estat autonòmic espanyol i de l’Estat federal alemany, dels drets i deures constitucionals, del sistema de fonts del dret, del dret processal constitucional, i del Dret públic de Catalunya.

És autora, entre altres llibres, de El pensament polític de Serra i Moret (1986), Derechos y deberes constitucionales en el Estado autonómico (1991), Dret Públic de Catalunya (2001, 2003, 2011),  La Ley orgánica: ámbito material y posición en el sistema de fuentes (2004), Manual de Derecho Constitucional (2009, 2012); Direitos Fundamentais em Estados compostos (2013);  i de més de seixanta articles i capítols de llibre.

Entre el 1994 i el 1998 treballà com a lletrada al Tribunal Constitucional. Va participar en l’elaboració de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, com a membre de la Comissió Assessora de la Reforma de l’Autogovern; i en l’elaboració de l’Estatut d’Autonomia d’Andalusia de 2007, com a membre del Consejo Asesor para la modernización del Estado de las Autonomías. Ha estat membre de la Comissió Jurídica Assessora de 2005 al 2014, directora de la Revista catalana de Dret Públic, i imparteix docència a la Facultat de Dret de la UAB.

Actualment, dirigeix el Grup de Recerca d’Estudis Federals i Autonòmics (GREFA); i és coordinadora del Col.lectiu Praga en defensa del dret a decidir de la ciutadania de Catalunya.