Marina Subirats

Fotografia ponent Marina Subirats
Càrrec: 
Presidenta
Organització: 
Consell Econòmic i Social de Barcelona

Experta en educació en igualtat, Marina Subirats és catedràtica emèrita de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i una de les referents del feminisme i la coeducació a Espanya durant les últimes tres dècades. Des dels anys 80 ha investigat l'evolució dels models socials que diferencien nens i nenes des del seu naixement i continuen durant la seva etapa escolar i el seu futur laboral. 

Va ser directora de l'Institut de la Dona (Ministeri d'Afers Socials de 1993 a 1996 i va ocupar diferents càrrecs a l'Ajuntament de Barcelona: regidora d'Educació (1999 - 2006), presidenta del Consell de Sants Montjuïc (1999 - 2003), presidenta del Consell de Nou Barris (2003 - 2006) i cinquena Tinent d'Alcalde (2003 - 2006).

Com a sociòloga està especialitzada en els camps de sociologia de l'educació i sociologia de la dona.

Algunes de les seves obres són: L’escola rural a Catalunya, Barcelona, 1983; Con diferencia. Las mujeres frente al reto de la autonomía, Barcelona, 1998; Rosa y Azul. La transmisión de los géneros en la escuela mixta, Madrid (1988) i Forjar un hombre, moldear una mujer (2013).