Lluís Martínez

Fotografia ponent Lluís Martínez
Càrrec: 
President
Organització: 
Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya

Llicenciat en Ciències Econòmiques a la Universitat de Barcelona. Diplomat en Planificació i Administració d'Empreses de la Universitat Politècnica de Madrid. Programa de Desenvolupament Directiu de IESE.

President del Fòrum SD, una associació sense ànim de lucre formada pels síndics, síndiques, defensors i defensores dels Ajuntaments de Catalunya. A data d'avui agrupa a un total de 47 sindicatures (41 a Catalunya i 6 de la resta de l'Estat) que presten aquest servei a més de la meitat de la població catalana. També és síndic personer de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.