Josep Villarreal

Fotografia del ponent Josep Villarreal
Càrrec: 
Director d'Estratègia i Innovació de l'Àrea de Drets Socials
Organització: 
Ajuntament de Barcelona

Economista. Ha estat professor associat d’economia i política a la UPC.

Té una llarga trajectòria en el sector públic, on ha desenvolupat diverses responsabilitats entre les quals la direcció de projectes complexos i d’innovació.

En els últims anys, ha treballat en l’àmbit de l’estratègia i la innovació social a l’Ajuntament de Barcelona, ha estat implicat en el desenvolupament de l’Acord Ciutadà i l'Estratègia per a la Inclusió social i ha és referent de l’impuls de les estratègies d’inclusió de l’Eix Besòs.

Actualment, és el director d'Estratègia i Innovació de l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona.