Fabian Mohedano

Fotografia Fabian Mohedano
Càrrec: 
President del Consell Català de la Formació Professional
Organització: 
Generalitat de Catalunya

President del Consell Català de la Formació Professional de la Generalitat de Catalunya

Llicenciat en Ciències dle Treball, recursos humans, economia del treball per la Universitat de Barcelona, diplomat en Relacions Laborals, recursos humans, economia i dret dret del treball per la Universitat Pompeu Fabra, Màster en Ciències Socials per la UCA, ha estat president del Consell Assessor per a la Reforma Horària i promotor d'Ara és L'Hora - Iniciativa per a la Reforma Horària.