Dolors Teulé

Fotografia Dolors Teulé
Càrrec: 
Membre de la Comissió de DHHH
Organització: 
CICAC

Membre de la Comissió de DHHH del CICAC i presidenta de la Comissió de DDHH del Col·legi d'Advocats de Terrassa

Llicenciada en Dret per la UAB, mediadora de l'Escola Universitària EUNCET, Dolors Teulé h aparticipat com a Administradora COncursal de societats i persones físiques, és professora de Dret Concursal a l'Escola de Pràctica Jurídica de Terrassa i també és Secretària del Tribunal Arbitral de Terrassa.