Carles Alsinet

Fotografia ponent Carles Alsinet
Càrrec: 
Degà de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Organització: 
Universitat de Lleida

Llicenciat en Psicologia i doctor en Psicopedagogia. Ha treballat com a funcionari del cos de psicòlegs de la Generalitat de Catalunya i ha estat gerent de l'àrea de Serveis a les Persones a l'Ajuntament de Lleida (2005-2012). Les seves principals línies d'investigació són el benestar psicològic i la qualitat de vida en la infància i l’adolescència, i psicologia positiva i fortaleses en l’atenció a les persones

És professor de psicologia a la Universitat de Lleida i, actualment, és el degà de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball social i Director de la Càtedra d'Innovació Social de la Universitat de Lleida.