Sessions plenàries i formacions

Formació 1: Introducció a l’avaluació de polítiques i programes

Fotografia d'una dona prenent nota
dilluns 15 juny - 15:30
Ubicació: 
Aula 1

Imparteix: Ivàlua

En aquest seminari introductori es defineix què vol dir avaluar una intervenció i les diferents tipologies d’avaluacions existents, així com els principals avantatges que comporta dur a terme una avaluació. En la segona part del seminari, es treballa en grups un cas pràctic amb l’objectiu de consolidar els aspectes teòrics prèviament introduïts.

Formació 3: La integració dels ODS en la cultura de les organitzacions: transformem les nostres maneres de fer

Fotografia d'una dona que realitza una xerrada ensenya un document amb els Objectius de Desenvolupament sostenible
dilluns 15 juny - 15:30
Ubicació: 
Aula 3

Formació a càrrec de Beethik. Responsabilitat radical

Aquesta formació té l'objectiu d'entendre la implicació d’integrar, de veritat, des d’una perspectiva pràctica, els ODS en els nostres sistemes de gestió i en la nostra cultura corporativa en totes les seves dimensions:

Formació 4:Com una entitat del Tercer Sector Social pot aplicar el Design Thinking a l'impacte social

Fotografia d'una paret plena de "post-its" escrits de diferents colors
dilluns 15 juny - 15:30
Ubicació: 
Aula 4

Imparteix: Sensitive Cities

L'objectiu d'aquesta formació és facilitar les bases del Design Thinking per tal que les entitats puguin aplicar-les en els seus projectes. Els continguts que s'hi treballaran:

  • Fases de la metodologia
  • Eines i recursos disponibles
  • L'ús del Design Thinking cap a la finalitat d'impacte social
  • El paper clau del tercer sector en els ODS

 

Formació 5: Avaluació d’impacte: de la teoria a la pràctica

Fotografia amb una sala plena de persones escoltant
dimarts 16 juny - 9:00
Ubicació: 
Aula 1

Imparteix: Ivàlua

En la primera part del seminari es presenten els elements teòrics bàsics de l’avaluació d’impacte, destacant la rellevància del disseny experimental. En la segona part es treballa en grups un cas pràctic amb l’objectiu de consolidar els aspectes teòrics prèviament introduïts.

  • Què vol dir avaluar l’impacte d’una intervenció social?
  • El disseny experimental: definició, avantatges i principals fases.

Formació 7: Disseny d’una estratègia per enfortir la integració dels ODS en el dia a dia: identificació d’accions clau

dimarts 16 juny - 9:00
Ubicació: 
Aula 3

Formació a càrrec de Beethik. Responsabilitat radical

El taller pretén definir les pautes pràctiques per al disseny i desenvolupament d’una estratègia per a la integració dels ODS en el dia a dia de les entitats

Serà una sessió de reflexió compartida, amb dinàmiques de treball en grup i de debat plenari, per definir pautes de disseny, planificació i desenvolupament d’iniciatives i accions clau per a l’aplicació per part de les entitats en el seu dia a dia.