Institucions col·laboradores

Obra Social 'La Caixa'

L'Obra Social 'La Caixa' és una organització sense ànim de lucre que gestiona els recursos que 'La Caixa' destina a la seva obra social i cultural. És la major fundació privada de Catalunya, la segona d'Europa i la cinquena del món per volum pressupostari. Treballa en àmbits com: la pobresa i la inclusió, la integració laboral, el voluntariat...

Fundació Abertis

La Fundació Abertis va néixer el 1999 com a entitat sense ànim de lucre, amb l'objectiu de donar resposta a l'impacte que l'activitat econòmica del Grup Abertis té en els diferents territoris i països on el Grup és present. La Fundació sempre ha donat prioritat a les actuacions relacionades amb la seguretat viària, el medi ambient i l'acció social, en sintonia amb el Pla Estratègic de Responsabilitat Social d'Abertis.

Fundació Agbar

La Fundació té per objecte promoure i fomentar, sense ànim de lucre, accions sobre sostenibilitat o desenvolupament sostenible en els seus tres vectors de protecció del medi ambient, d’igualtat social i de creixement econòmic, mitjançant la recerca, la innovació i la difusió del coneixement, com també el desenvolupament de projectes d’assistència social. La Fundació vetlla per la millora de la qualitat de vida de les persones i, per fer-ho, durà a terme activitats científiques, culturals, benèfiques i docents.