Finançadors públics

Les principals institucions públiques de Catalunya col.laboren amb la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya per fer possible el V Congrés, mitjançant l'aportació de recursos i de coneixement, i la participació dels seus directius i personal tècnic.

Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya és la principal institució que aporta recursos a les activitats generals de la Taula del Tercer Sector i a l'organització del V Congrés del Tercer Sector Social. És també, dins del Govern de Catalunya, el Departament que té una relació més àmplia i intensa amb el conjunt de les entitats socials del país.

Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona és la xarxa de municipis de la província de Barcelona que ofereix serveis als governs locals. Considerant la importància de les entitats del Tercer Sector Social en l'àmbit de les polítiques socials locals, la Diputació de Barcelona col.labora amb la Taula del Tercer Sector per a aquelles actuacions que, com el V Congrés, tenen un impacte i una relació en el món local.

Ajuntament de Barcelona

Com a govern de la ciutat on tindrà lloc el V Congrés, l'Ajuntament de Barcelona aporta la seva col.laboració a la Taula del Tercer Sector en forma de recursos econòmics, coneixement i facilitats per a fer possible aquest important esdeveniment.

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del govern espanyol finança Fira del Voluntariat Social 2016 del  V Congrés del Tercer Sector Social i el programa de visites en el marc de la convocatòria anual d'ajuts de l'IRPF.