Descobreix els continguts del Congrés

dilluns 16 juliol
Fotografia debat congrés del Tercer Sector

'Desigualtats socials, solucions locals' és el lema del VI Congrés del Tercer Sector Social de Catalunya que vol fer visible la feina de les entitats socials en la millora del benestar i la qualitat de vida de les persones i, a la vegada, posar de relleu la importància de la interacció entre el Tercer Sector i les Administracions locals per avançar cap a una societat més justa, equitativa, solidària i inclusiva. 

Les transformacions socials i les noves necessitats que se’n deriven són un repte important, tant per al sector social com per a les mateixes Administracions Públiques, perquè aquests nous reptes requereixen donar-hi resposta des d'una perspectiva integral i transversal, que fa necessària la complicitat de tots els agents implicats. El congrés és una oportunitat per aprofundir en aquesta interacció i en conèixer com les entitats socials i les Administracions estan portant a terme aquest treball conjunt a través 2 col·loquis i 6 debats que abordaran qüestions com la defensa dels drets socials, el món local com a generador de polítiques socials, el model d'atenció centrat en la persona i de base comunitària, les polítiques d'inclusió i inserció en l'agenda municipal, la col·laboració público-social a l'hora de proveir serveis i suports a les persones o el dret a l'habitatge i l'energia. 

A banda dels col·loquis i els debats, els participants al congrés, que se celebra entre el 20 i el 22 de novembre a La Farga de L'Hospitalet, també podran conèixer les experiències més innovadores del sector en els àmbits de la intervenció social i en l’organització/gestió a través del Social Speakers' Corner i també hi haurà un espai tecnològic del projecte m4Social de la Taula del Tercer Sector. Aquest projecte de la Taula, que connecta l'acció social i el món tecnològic, disposarà durant el congrés d'un espai propi en el qual les persones assistents podran descobrir aquelles aplicacions més útils per al sector social. 

En aquest VI Congrés del Tercer Sector, la conferència inaugural serà a càrrec de Lorena Zárate, presidenta de l’Habitat International Coalition, la plataforma global d’entitats que treballen pel dret a la ciutat. Zárate abordarà el paper de la ciutat com a actor clau en la generació de polítiques de desenvolupament social i quina és la implicació dels governs locals amb els moviments socials i les organitzacions socials.