Accessibilitat

La Taula disposa d’un protocol intern d’accessibilitat que estableix una sèrie de mesures que cal tenir en compte a l'hora de dissenyar un acte. 

És per això que oferim:

  • Espais accessibles i reservats per facilitar el desplaçament a persones amb mobilitat reduïda.
  • Web accessible per a persones amb discapacitat visual.
  • Material del congrés disponible en format PDF en línia (programa i altres documents que anirem compartint a mesura que s'acostin les dates del congrés.
  • Interpretació de llenguatge de signes, transcripció simultània i bucle magnètic en les conferències i les sessions plenàries, a demanda als espais de formació.

Si voleu assistir a alguna de les formacions, i teniu una necessitat especial, us demanem que ens ho comuniqueu acongres@tercersector.cat

 

Fotografia d'unes mans interpretant un signe