Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

La Taula del Tercer Sector, la institució organitzadora del V Congrés del Tercer Sector Social, agrupa el conjunt de les entitats socials de Catalunya. Està formada per 35 federacions i organitzacions diferents, que agrupen en conjunt a més de 3.000 entitats socials no lucratives que actuen en l'àmbit dels drets socials i l'atenció a les persones: associacions, fundacions, cooperatives d'iniciativa social i empreses d'inserció.

La institució va néixer l’any 2003 per iniciativa de les seves organitzacions membres, que són les principals federacions d'entitats del sector que atenen els col·lectius més diversos: infància i família, joves, persones immigrades, gent gran, discapacitats psíquics, físics i sensorials, persones amb problemes de salut mental, drogodependents, persones amb dificultats especials per accedir a un lloc de treball, persones sense sostre, etc.

La Taula del Tercer Sector dóna visibilitat a les actuacions del conjunt del Tercer Sector Social en defensa de les persones més vulnerables, defensa un model de societat amb més igualtat i més justícia social, promou l'enfortiment i la millora contínua del conjunt de les entitats socials, i representa al sector davant de les administracions públiques, els mitjans de comunicació i la societat en general.

Formen part de la Taula del Tercer Sector les 35 organitzacions següents:

      

Missió

La missió de la Taula del Tercer Sector és doble:

1.- Incidir en les polítiques socials catalanes, amb l’objectiu de millorar el benestar de les persones i aconseguir la seva plena inclusió social.

2.- Vertebrar i enfortir el propi sector, consolidar les entitats i obtenir el reconeixement de la seva acció per part dels sectors econòmics, les administracions públiques i el conjunt de la societat catalana.

La nostra missió és treballar pels drets, la igualtat i la qualitat de vida de les persones, sense exclusions. Per això construïm un espai públic de participació, de responsabilitat i de compromís cívic, mitjançant la iniciativa social.