Presentació V Congrés

El V Congrés del Tercer Sector Sociales va celebrar els dies 14, 15, 16 i 17 de juny de 2016 a Barcelona sota el lema 'Créixer socialment'. Aquest V Congrés va suposar un nou pas endavant per esdevenir un sector més fort, més compromès, més reconegut i més influent.

El Congrés pretén ser l’espai de trobada, de reflexió i de projecció del Tercer Sector Social català per poder donar una millor resposta al conjunt de desafiaments que la societat i el moment actuals ens plantegen.

El V Congrés es va celebrar sota el lema 'Créixer socialment'. El creixement​ a les societats modernes s'ha de traduir​,​ fonamentalment, en creixement social​, dignitat i benestar per a tothom. Aquest és el missatge que es va ​remarcar en aquesta cinquena edició del Congrés del Tercer Sector Social de Catalunya. Perquè aspirem a posar les pol​í​tiques socials al centre de tots els programes i projectes polítics, i ​la reducció de les desigualtats com a objectiu de la recuperació econòmica que estem començant a percebre.

Un creixement social que necessitem, amb urgència, per avançar en equitat, en sostenibilitat i en solidaritat. Tres objectius complementaris per enfortir el nostre i​insuficient sistema de benestar, re​forçar els drets socials que aquests anys de crisi han deixat greument erosionats, i garantir una vida digna a milers dels nostres conciutadans que pateixen la pobresa, l'atur o l'exclusió.

Estructura

El V Congrés del Tercer Sector Social s'ha estructurat en: