FABÀ, Marta (@martafaba)

Responsable de l’equip tècnic de la gerència de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona (IMSS)

Barcelona, Catalunya.

Debat 4: Oportunitats i beneficis de l'atenció integrada social i sanitària
Dimecres 15 de juny a les 12:00 hores. Àula 1 CCCB
Trajectòria professional

Llicenciada en Dret i en Psicologia; màsters en mediació i gestió del conflicte públic i en direcció de recursos humans; formació de postgrau en gestió pública i direcció de projectes.

Treballa a l’Ajuntament de Barcelona des del 2007. Actualment és la responsable de l’equip tècnic de la gerència de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona. S’encarrega de liderar diferents projectes estratègics de millora tècnica i organitzativa en el marc dels serveis socials. Anteriorment  havia treballat a l’empresa Estratègies de Qualitat Urbana com a consultora, desenvolupant projectes de planificació territorial i sectorial, processos de participació i gestió de xarxes.