Col·loquis i debats

Col·loqui 1: La defensa dels drets socials com a garantia d’igualtat d’oportunitats

Fotografia debat congrés del Tercer Sector
dimecres 21 novembre - 15:00
Ubicació: 
La Farga de l'Hospitalet - Auditori
Col·loqui 1
Ponents: 
Moderador/a: 

Com hem arribat fins a la situació actual de vulneració dels drets socials més elementals, com el de l'habitatge, l'ocupació de qualitat o la inclusió?. És possible revertir aquesta situació?. Com podem garantir un Estat del Benestar que asseguri una major equitat?. El debat provarà de donar respostes a aquestes qüestions des d'una visió sindical, econòmica i des del dret constitucional

Col·loqui 2: El món local com a generador de polítiques socials

Fotografia debat congrés del Tercer Sector
dimecres 21 novembre - 15:00
Ubicació: 
La Farga de l'Hospitalet - Sala 1
Col·loqui 2
Ponents: 
Moderador/a: 

Les ciutats i les grans metròpolis de tot el món creixen, cada cop més, a un ritme més accelerat. Les Administracions locals guanyen pes assumint competències dels governs regionals i estatals, però en aquesta gestió s'han d'afrontar a realitats socials sovint molt complexes que van en augment. Quins són els principals reptes dels governs municipals alhora de generar polítiques socials que donin resposta d'una manera eficaç a aquests nous reptes?

 

Debat 1: Posar la persona al centre de l'atenció. Una revisió del territori dels models d'atenció integrada i de base comunitària

Fotografia dones grans en una activitat d'exercici físic
dimecres 21 novembre - 11:30
Ubicació: 
La Farga de l'Hospitalet - Sala 1
Debat 1
Ponents: 
Moderador/a: 

En ple segle XXI, el model d'atenció ha de posar la persona al centre i avançar, així, cap a una prestació de serveis i suports més integrada, que garanteixi al màxim les seves preferències i desitjos. Com ha de treballar el Tercer Sector Social i els ens locals per transitar cap a aquest visió en l'atenció a les persones?.

MIRA LA GALERIA D'IMATGES

Debat 2: Garantir ingressos per garantir drets de ciutadania. Les polítiques d'inclusió i d'inserció en l'agenda municipal

Fotografia de persones jove treballant en un Centre Especial de Treball
dimecres 21 novembre - 11:30
Ubicació: 
La Farga de l'Hospitalet - Auditori
Debat 2
Ponents: 
Moderador/a: 

L'última crisi econòmica ha provocat un fort augment de les desigualtats socials i és en les ciutats on, precisament, aquesta expressió és fa més palesa. En aquest debat, ens centrarem en la necessitat de millorar les polítiques d'inclusió social i d'inserció laboral amb l'objectiu de garantir els drets de la ciutadania.

MIRA LA GALERIA D'IMATGES

Debat 3: La cooperació público-social en la provisió de serveis a les persones

Fotografia debat congrés del Tercer Sector
dimecres 21 novembre - 11:30
Ubicació: 
La Farga de l'Hospitalet - Sala 2
Debat 3
Ponents: 
Moderador/a: 

El Tercer Sector Social és un aliat clau de les Administracions públiques alhora d'assegurar el màxim retorn social en la prestació de serveis a les persones i treure de la lògica del mercat el que és l'atenció a la persona . El marc regulador de la contractació pública està en un moment important de reforma a causa de l'aplicació de les noves directives europees en aquest àmbit. En aquest debat, volem establir un espai de reflexió sobre quins han de ser els millors models de col·laboració público-social.

Debat 4: El paper del Tercer Sector en la construcció comunitària d'una ciutadania activa, organitzada, compromesa i transformadora

Fotografia debat congrés del Tercer Sector
dijous 22 novembre - 12:00
Ubicació: 
La Farga de l'Hospitalet - Auditori
Debat 4
Ponents: 
Moderador/a: 

El Tercer Sector defensa que els drets socials van més enllà de la subsistència i que requereix persones actives i implicades en la millora del seu entorn amb la finalitat de crear una societat més justa i equitativa. Garantir, des de les primeres etapes de vida, la cohesió social -tenint en compte la diversitat de gènere, l'origen, l'edat o la capacitat- ha de ser, i és, una prioritat també per al Tercer Sector i els governs locals. Parlarem i reflexionarem sobre quines estratègies i aliances són necessàries per assegurar aquesta cohesió social.

Debat 5: El dret a l'habitatge i a l'energia: una col·laboració necessària del món local i les entitats socials

Fotografia edificis de Barcelona amb rerefons de les torres d'ENDESA
dijous 22 novembre - 12:00
Ubicació: 
La Farga de l'Hospitalet - Sala 1
Debat 5
Ponents: 
Moderador/a: 

Un dels majors reptes que afronten els municipis i els seus governs és garantir l'accés universal a una llar assequible i confortable. La crisi econòmica i social viscuda, així com els nous models especulatius emergents, han agreujat la vulneració de drets tan fonamentals com el de l'habitatge i el de l'energia. Davant d'aquesta situació, el Tercer Sector Social esdevé un aliat necessari dels ens locals alhora de cercar solucions que assegurin els drets energètics de la ciutadania. 

Debat 6: Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores

Fotografia persona provant unes ulleres de realitat virtual
dijous 22 novembre - 12:00
Ubicació: 
La Farga de l'Hospitalet - Sala 2
Debat 6
Ponents: 
Moderador/a: 

Les noves tecnologies han produït una transformació mai vista fins ara, tant per les seves possibilitats com per la velocitat amb què es produeix. Empreses i Administracions fan esforços constants per innovar i incorporar processos de transformació digital i el Tercer Sector Social no pot ser una excepció. Com les entitats socials poden d'adaptar-se al context actual? Quines experiències i estratègies poden servir d’exemple o referència?.

Debat plenari 'Com serà l'atenció a les persones el 2030?'

Fotografia activitat conjunta entre infants i persones amb discapacitat
dijous 22 novembre - 9:30
Ubicació: 
Espai plenari
Ponents: 
Moderador/a: 

Com volem dibuixar l'atenció a les persones en un futur no gaire llunyà?

Com ho farem per promoure l'apoderament i l'autonomia de la pròpia persona?

En aquest debat sobre el repte del disseny i la concepció dels serveis i els suports a les persones, ens basarem en 3 elements essencials: la innovació social, la innovació tecnològica i les estratègies municipals a portar a terme.