CHAVES, Rafael (@Rafael_Chaves_9)

Professor de Política Econòmica i Economia Social de la Universitat de València i director de l'equip espanyol ETI

València, Espanya

Debat 6: Enfortir l’espai de l’economia social en la construcció europea
Dijous 16 de juny a les 9:30 hores. Auditori Blanquerna
Trajectòria professional

European Doctorate Laureate d'Economia el 1995, va ser director de l'Institut de Recerca IUDESCOOP durant deu anys fins que va assumir el càrrec de director del Programa Oficial de Doctorat en Economia Social de la Universitat de València. És President de la Comissió Científica d'Economia Social i Cooperativa de CIRIEC-Internacional. La seva recerca s'ha centrat en les polítiques públiques cap al tercer sector, les principals figures en el camp de l'economia social, i les definicions i teories sobre el tercer sector i l'economia social.

Té una àmplia experiència en la conducció de projectes internacionals i nacionals, finançats per les institucions europees com el Comitè Europeu Econòmic i Social o de la DG V de la Unió Europea, la xarxa científica CIRIEC-Internacional i el Ministeri de Ciència espanyol.

Publicacions rellevants:

  • Monzon, J.L. y Chaves,R. (2008): The European Social Economy: Concept and dimensions of the Third Sector. In: Annals of Public And Cooperative Economics, Vol. 79-3/4: 549-577.
  • Monzon,J.L. & Chaves,R. (2012): The social economy in the European Union. European Social and Economic Committee, Bruxelles.
  • Chaves, R. & Monzón,J.L. (2012): Beyond the crisis: the social economy, prop of a new model of sustainable economic development. In: Service Business. An international journal, vol 6:1.
  • Chaves,R., Fecher,F. & Monzón,J.L. (2012): Recent issues in social economy research. Special issue. In: Annals of Public and Cooperative Economics, 2012 (vol 83:3)
  • Chaves,R. & Demoustier,D. (eds) (2013): The emergence of social economy in public policies. An international perspective. Peter Lang Publishers.