AGUILAR – HENDRICKSON, Manuel (@hendrix_bcn)

Professor de política social de la Universitat de Barcelona

Barcelona, Catalunya

Col•loqui 1: Una mirada global sobre les polítiques socioeconòmiques
Dimecres 15 de juny a les 09:30. Teatre CCCB
Trajectòria professional

Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia, del 1987 al 2006 va ensenyar política social i serveis socials a estudiants de Treball Social a la Universitat Pública de Navarra (Pamplona). Actualment és docent a la Universitat de Barcelona. Ha fet recerca sobre pobresa i exclusió social, rendes mínimes i programes d’inserció, i els darrers anys s’ha centrat en els problemes institucionals i de govern dels serveis socials.

Ha treballat com assessor i consultor per a diverses administracions i, en especial, en la posada en marxa i l’avaluació dels programes de renda mínima a Madrid., Aragó i Navarra.

Coautor de llibres com La caña y el pez (1995), Extranjeros en el purgatorio i Servicios sociales y cohesión social (2011). També ha publicat diversos articles a revistes com Southern European Politics and Society, Documentación social, Presupuesto y gasto público, Revue Français des Affaires Sociales i la revista Zerbitzuan.