Parlaments institucionals

El V Congrés del Tercer Sector Social va comptar amb una alta presència institucional, sobretot, en la inauguració que es va celebrar el dimarts 14 de juny a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya. A més dels màxims representants de les principals administracions públiques, partits polítics i agents socials, també hi van ser presents els presidents i presidentes de totes les federacions d'entitats que agrupa la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.